قرمز سبز آبي خاکستري
هر كه خود رأى گرديد به هلاكت رسيد ، و هر كه با مردمان رأى بر انداخت خود را در خرد آنان شريك ساخت . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت